Bedrijven die de circulaire economie omarmen, hebben de toekomst voor zich. Niet alleen omdat ze bijdragen aan een schonere wereld, maar ook omdat een circulair businessmodel hen heel wat extra winst oplevert: een proper imago en een groeiende interesse van investeerders bijvoorbeeld. Maar hoe ga je daar als marketeer mee om?

Circulair ondernemen, ook voor u?

We willen allemaal wel onze biodiversiteit beschermen en onze planeet leefbaar houden. Maar is circulair ondernemen nu zo'n must voor bedrijven? Absoluut!

Wat is circulaire economie?

Het uitgangspunt van circulair ondernemen is dat bedrijven hun impact op het milieu en klimaat verminderen. Kwestie van de biodiversiteit te beschermen en onze planeet leefbaar te houden. Dat kan allereerst door bewust om te springen met natuurlijke grondstoffen en zo een dreiging van een grondstoffentekort te vermijden. Afval beperken, producten hergebruiken en materialen recycleren is the way to go. En ook slim inzetten op hernieuwbare energie past in dat circulaire plaatje.

De markt vraagt naar circulair ondernemen

In de markt groeit de vraag naar producten die op een duurzame manier gemaakt zijn, en hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. “Dat opent perspectieven voor bedrijven die erin slagen circulaire alternatieven te ontwikkelen”, zegt Vincent Claerhout, Account Director.

Innovatie is een belangrijke drijfveer in die circulaire transitie

“Innoveren is een belangrijke driver in die circulaire transitie - en daarin scoren Vlaamse bedrijven traditioneel bijzonder goed. Zo kwam Beaulieu recent nog met een nieuwe vezeloplossing voor recycleerbare beurstapijten, Rewind. ROCKWOOL Technical Insulation is een ander voorbeeld van bedrijf dat met succes de omslag naar circulair ondernemen maakt en daar ook in zijn communicatie consequent mee uitpakt. Als marketeer kan je er dus zeker je voordeel mee doen!”

Innoveren maakt bedrijven aantrekkelijk

Een innovatief, circulair imago maakt bedrijven aantrekkelijk:

  • Voor de media, die maar wat graag duurzame en innovatieve projecten in de kijker zetten nu de publieke opinie alsmaar milieu- en klimaatgevoeliger wordt.
  • Voor kandidaat-werknemers, die meer toekomst zien in een carrière bij een bedrijf dat hun toekomst ernstig neemt.
  • Voor investeerders, die circulair ondernemen naar waarde weten te schatten.
  • Voor je brand story, om de waarden van je bedrijf nog beter te accentueren.

Enkele voorbeelden? “Voor cementproducent HeidelBergCement organiseren we al jarenlang een Quarry Life Award voor studenten, milieuverenigingen en andere belangengroepen”, zegt Vincent.

Circulair ondernemen straalt uit op alle
aspecten van je bedrijf.

Voor PlasticsEurope deden we iets gelijkaardigs met het Polytalk congres. En toen we voor Aldi de pers uitnodigden voor de opening van een nieuw distributiecentrum, het meest duurzame industriegebouw van België, dan was dat vooral omdat de supermarktketen wilde tonen dat het klaar is voor de ‘nieuwe’ economie. Voor rederijen EXMAR en Euronav leggen we ten slotte in hun jaarverslagen graag de nadruk op hun corporate social responsibility initiatieven. Voor Arteco schreven we zelfs een apart sustainability report. En zij zijn lang niet de enige die hun circulaire inspanningen uitspelen om hun investeringspotentieel in de kijker te zetten.”