Circulaire economie of kringloopeconomie. Bedrijven kunnen er niet omheen. Heb je de stap gezet? Schreeuw het dan gerust van de daken, je imago zal er alleen maar op vooruitgaan. Hoe je dat aanpakt? Check de Rewind-campagne die we voor Beaulieu hebben uitgerold.

Rewind denkt vooruit

Beaulieu International Group is een wereldspeler in vloerbedekkingen zoals tapijt, vinyl, kunstgras, parket en laminaat. Met Rewind 'Forward thinking carpet' lanceert het een uniek latexvrij beurstapijt dat de ecologische voetafdruk van beurzen verkleint. Daarmee past het perfect in het circulaire plaatje.

  • Maar hoe laat je bedrijven stilstaan bij de ecologische voetafdruk van hun event?
  • Hoe overtuig je beursorganisatoren, distributeurs en plaatsers om te kiezen voor een duurzaam alternatief?

Wij deden het voor Beaulieu met een sterke positionering en dito conceptbeeld.

Doordachte positionering

We visualiseerden de beperkte ecologische voetafdruk van een tapijt met het beeld van grote groene voetafdrukken in een evenementenhal. Dat conceptbeeld (en de groene kleur) trokken we verder door in het design van de website, de brochure, het stalenboek en alle Rewind communicatie.

Visueel design

Per doelgroep toonden we de voordelen van het Rewind concept ook aan de hand van duidelijke iconen, die zowel in het design van de website, als in de video en brochure terugkomen. Zo is het voor de plaatser meteen duidelijk wat Rewind hem oplevert: een lager gewicht, lagere transportkosten en een efficiëntere opslag. Voor een beursorganisator geven dan weer de kwaliteit, de vele kleuren en het groene imago de doorslag.

"De voordelen van het circulaire concept voor elke doelgroep
belichtten we op een visueel aantrekkelijke én uniforme manier in alle tools."