Square Group heeft heel wat bouwexpertise onder één dak. In een zoektocht naar meer naamsbekendheid als groep, met een duidelijke en herkenbare merkstructuur, klopte het bedrijf bij ons aan. Samen gingen we aan de slag met een strategische denkoefening die resulteerde in een sterk nieuw merkverhaal.

1 groep, 1 verhaal

Infrastructuurwerken, bodemsanering, grond- en afbraakwerken, recycleren van bouwpuin, op- en overslag van goederen, projectontwikkeling: als multidisciplinaire totaalpartner heeft Square Group vele gezichten. Toch vullen de huidige vier entiteiten binnen de groep elkaar perfect aan en hebben ze allemaal hetzelfde doel voor ogen: bouwen aan de wereld van morgen. Om die rode draad te vertalen naar een sterk merkverhaal, organiseerden we een reeks workshops en strategische sessies. We dachten na over positionering, gingen op zoek naar opportuniteiten en brachten de verschillende doelgroepen in kaart.

Duidelijke brand story

De input van de strategische denkoefening vormde de basis voor het bepalen van de merkstructuur en de overkoepelende brand story en merkbelofte. Voor de grafische uitwerking bouwden we verder op het algemeen beeldmerk van de groep, het patroon met de negen rode vierkanten. De vier merknamen Aclagro, AC Materials, Oryx Projects en DD Shipping bleven behouden en hernemen het patroon in hun logo, met vermelding van de subline ‘by Square Group’.

Het visuele merkverhaal wordt doorgetrokken in de volledige externe communicatie, zowel online – op de website en sociale media – als offline – in signalisatie en op beursmateriaal. Zo communiceren Square Group en zijn entiteiten voortaan als één bedrijf, op een herkenbare en uniforme manier.

Websites krijgen make-over

Als één groep met een duurzame boodschap naar buiten komen? Dat doet Square Group voortaan ook op haar website(s). De corporate site en de sites van de vier entiteiten gaven we allemaal een grondige make-over. We ontwikkelden ze volledig van scratch en goten ze in de nieuwe huisstijl. De content? Ook die namen we onder handen. Het resultaat ziet er piekfijn uit en helpt Square Group ook digitaal sterk en consistent te communiceren.