TomorrowLab
Consultancyafdeling binnen Living Tomorrow

TomorrowLab is een consultancyafdeling binnen de koepel van Living Tomorrow, het vroegere huis van de toekomst. Ondernemingen, organisaties en steden kunnen een beroep doen op de denktank om na te gaan hoe hun markt of stad er in de toekomst zou kunnen uitzien.

Het futuristische conceptbeeld - een close up van een een oog dat de kijker als een black hole naar zich toe trekt, ondersteunde de boodschap op krachtige wijze
Om het vernieuwende image van TomorrowLab te versterken, gaven we de voorbije maanden de communicatie een heel nieuw gezicht
Het communicatieconcept werd al verwerkt in de nieuwe website, een realisatie van D'M&S Online

TomorrowLab kijkt naar de toekomst

TomorrowLab, een onderdeel van het innovatieplatform Living Tomorrow, wilde zich nadrukkelijker profileren als gids naar de toekomst. Wij namen het voortouw en leidden de verniewingsoperatie in goede banen.