RGA
Regie van de Gevangenisarbeid

De Regie van de Gevangenisarbeid is een autonome dienst binnen de FOD Justitie. Deze dienst zorgt ervoor dat gedetineerden in de gevangenissen kunnen werken. Ze verkent de markt, onderzoekt aanvragen van bedrijven om gedetineerden (eenvoudig) werk te laten uitvoeren en sluit overeenkomsten met hen af. Sinds eind 2014 promoot de dienst zijn activiteiten onder de naam Cellmade.

'Mugshot' Campagne van captains of industry, geshoot in onze eigen fotostudio
Advertentie in vakblad
De mugshot-campagne gelanceerd met een infofolder en een opvallende (online) kerstkaart

Straffe campagne promoot gevangenisarbeid

De Regie der Gevangenisarbeid vond dat het werk van gedetineerden meer erkenning verdiende en richtte daarom een label op: Cellmade. Met een opvallende mugshot-campagne van D’M&S riep de RGA bedrijfsleiders op om werkkrachten tussen de gevangenismuren te rekruteren. Advertenties in vakbladen en infofolders doorbraken mee het taboe.