Provikmo
Externe preventiedienst

Provikmo is de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de HR-dienstengroep ADMB. Sinds juni 2018 vormen ze samen met Zenito, gespecialiseerd in opstart en sociale bescherming voor zelfstandige ondernemers, Liantis.

Om de doelgroep vertrouwd te maken met het Preventieplatform, ontwierpen we een verhelderende en overzichtelijke website.
Een call to action die Provikmo nuttige data – en leads – moet opleveren

Provikmo bouwt preventieplatform

Preventieadviseurs helpen een duurzaam welzijnsbeleid uit te bouwen. Daarvoor heeft Provikmo, de externe dienst preventie en bescherming op het werk en onderdeel van ADMB, het Preventieplatform. Om deze online tool bekend te maken, ontwikkelden wij een verhelderende campagnesite.

Services