CEWEZ
Centrale der Werkgevers Zeebrugge

Cewez vzw (Centrale der Werkgevers Zeebrugge) verenigt de bedrijven die havenarbeiders tewerkstellen in de haven Zeebrugge-Brugge. Havenarbeiders kunnen er terecht voor personeelsadministratie, opleiding, werkkledij en veiligheidsaspecten. Naast haar opdracht als sociaal kantoor voor de havenarbeiders zorgt Cewez vzw eveneens voor het sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden in paritair samengestelde sociale organisaties.

www.cewez.be

Met deze campagnebeelden wijst Cewez werknemers er op dat ziekteverzuim alleen kan als je een goede reden hebt
De eerste beelden werden verspreid via posters en leaflets

Cewez sensibiliseert

Ziekteverzuim bespreekbaar maken zonder iemand tegen de borst te stoten is geen evidente taak. Cewez, vertegenwoordiger van Brugse havenbedrijven, wou de problematiek dan ook op een luchtige, originele manier aankaarten. Een sensibiliseringscampagne met een gezonde dosis humor moest inspelen op het verantwoordelijkheidsgevoel.