BLV - ABL
Beroepsorganisatie van leasingmaatschappijen

De Belgische Leasingvereniging is de beroepsorganisatie van leasingmaatschappijen in België. Ze verdedigt de belangen van haar leden en bevordert het onderzoek naar problemen waarin zij belang stellen. Dit zowel op nationaal als op internationaal niveau.

D'M&S Online ontwikkelde een flexibel platform met een aantrekkelijk design, een duidelijke navigatiestructuur en aangepaste content

Belgische Leasevereniging up-to-date

Een website moet het zijn bezoekers zo interessant en gemakkelijk mogelijk maken. De Belgische Leasevereniging liet zijn site daarom herwerken tot een modern platform met een heldere navigatie en verrijkte content.