Wint het nieuwe scherm het van klassieke tv?

Online in de lift

Toegegeven: digitale communicatie ‘boomt’. De meeste Vlamingen beschikken thuis over 1 of meer toestellen waarmee ze het internet af kunnen struinen. Volgens de Imec Digimeter 2016 zou slechts 6,6% van de ondervraagden over geen enkel toestel beschikken. Dit wil zeggen dat meer dan 93% wél verbonden is met het net. Favoriet zijn de smartphones, waarvan het gebruik in 2015-2016 gestegen is van 68,5% naar 74%, en de ‘wearables’, zoals een smartwatch, van 7,6% naar 13,2%. 

De populairste nieuwe schermen

Als we inzoomen op het gebruik van nieuwe schermen in België, zien we dat de laptop het populairst is, op de voet gevolgd door de smartphone:

 Noord 2015Noord 2016Zuid 2015Zuid 2016

Laptop76%75%73%72%

Smartphone61%70%57%72%

Tablet47%46%42%43%

Desktop47%44%47%42%

Wearables4%8%6%10%

Bron: CIM other screen monitor ("Welke van de volgende toestellen gebruikt u?")

Klassieke tv blijft belangrijkste medium

Hoewel de klassieke tv concurrentie krijgt van de nieuwe schermen, gebruiken we die laatste vooral complementair. We gebruiken nieuwe schermen dus niet in plaats van het tv-scherm, maar eerder ernaast. De tv blijft het belangrijkste medium voor videokijken. In Vlaanderen ging het in 2016 om 93% van de totale kijktijd en in Wallonië om 92%. Het overgrote deel van onze kijktijd spenderen we dus voor de klassieke televisie. We zitten ook redelijk lang voor de buis; Vlamingen kijken gemiddeld 4u43 per dag en Walen 5u52. 

Uitgesteld kijken vs. live kijken

De opkomst van de nieuwe schermen bracht ook een nieuwe trend in kijkgedrag met zich mee: uitgesteld kijken. Dit betekent dat we onze favoriete programma’s kunnen bekijken op de momenten dat het ons uitkomt. We doen dit vooral op de dag van de uitzending of 1 dag erna en dan vooral met fictie. Het percentage uitgesteld kijken zit de laatste 3 jaar in de lift. Zo steeg dit percentage voor de Vlaamse VVA’s 18-44 jaar van 8,5% in 2014 tot 14,1% in 2016. In Wallonië steeg het percentage voor deze doelgroep ook, maar iets minder uitgesproken: van 6% tot 9,7%.  

De sterkte van het klassieke scherm

Ondanks de opkomst van de nieuwe schermen, blijft de klassieke televisie uitermate populair. De Belgen kijken graag, vaak en lang naar tv en het liefst live. Televisie blijft dus het medium bij uitstek om een groot aantal mensen te bereiken in een korte periode. Hier kan je slim gebruik van maken door advertentietijd te reserveren in de reclameblokken.